HỘI THI GV LÀM TPT ĐỘI GIỎI 2017 - 2018
HỘI THI GV LÀM TPT ĐỘI GIỎI 2017 - 2018

Hội thi diễn ra tại trường Tiểu học 3 phường 1 với các phần thi: 

- SKKN về nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong nhà trường, các biện pháp giáo dục đội viên; 

- Các loại Hồ sơ, sổ sách trong công tác Đội;

- Trắc nghiệm năng lực hiểu biết về Đảng, Đoàn, Hội, Đội và Bác Hồ;

- Xử lí tình huống sư phạm và soạn thảo văn bản 

- Năng khiếu múa hát

- Các kỹ năng nghi thức Đội